Vi ingår i skadejouren 

AnticimexAnticimex Avfuktnings-verksamhet är specialister på fukt- och vattenskade-problem och arbetar uteslutande med detta.

Vi utför även fuktkonsultationer. Anticimex är ett rikstäckande företag.


Anticimex AB

Agnesfridsvägen
193 213 75 Malmö
Tel. 040-40 20 00
Fax. 040-693 61 01
byggnadsmiljo.malmo@anticimex.se http://www.anticimex.com

Henda fastighetsjourHendas verksamhetsområden är byggservice med skadereparationer, underhåll och renoveringsarbeten, entreprenader såsom större om- och tillbyggnader, finsnickeri med renovering i trä m.fl. material samt svets & smide för trafikskador och speciallösningar i Malmö med omnejd.


Henda Byggservice AB

Tullstorpsvägen 108
232 91 Arlöv
Tel: 040-49 39 30
info@henda.se
www.henda.se

Bravida
Bravida EL o VS

Bravida utför projektering, installation samt service och underhåll inom el, tele-data, värme och sanitet. Vår serviceavdelning svarar för såväl akuta åtgärder som förebyggande uppdrag - dygnet runt.

Bravida Vent o kylserv.

Bravida Sverige AB, luftbehandling i Malmö, har följande verksamhets-områden: Ventilation, komfortkyla, värmepumpar, butikskyla, styr/regler datoriseringar, storköks-service, tvätt & tork, energiutredningar och OVK-besiktningar.


Bravida Sverige AB
Box 9123, 200 39 Malmö
Besöksadress: Cypressv. 21
Tel. 040-14 50 00
Fax. 040-14 56 01
servicejobb@bravida.se
www.bravida.se

PulsPULS utför slam- och torrsugning, högtrycks-spolning och TV-inspektion av ledningsnät. Vår miljö-serviceavdelning tar också hand om olje-/kemsaneringar, uppsamling/transport av miljöfarligt avfall samt besiktning och rengöring av cisterner, samt lednings-renovering.


Planerad Underhållsservice AB, PULS

Verkstadsvägen 2
245 34 Staffanstorp
Tel. 046-25 78 50
Fax. 046-25 38 90
info@pulsab.se
www.pulsab.se

 

 

Samarbetspartners

SecuritasSecuritas tar ansvar för kundens totala säkerhet med Contact Center, Fastighets-jour, Trygghetsjour, Systematisk brandskydds-arbete, Personell bevakning, Larmcentral och utryckning.


Securitas Sverige AB
Box 3510, 200 22 Malmö
Besöksadress: Agnesfridsvägen 113 A
Tel. 010-470 52 73
Fax. 040-18 40 75
ledningscentralen.malmo@securitas.se
www.securitas.se

cityglas jour

Vad Vi Gör:

 • Akuttätningar vid inbrott/skadegörelse/storm
 • Reparation trasigt fönsterglas
 • Byte av butiksrutor
 • Byte av gamla isolerrutor
 • Säkerhetsfilm
 • Tätning vid drag
 • Omfogning av fönster
 • Brandglas
 • Personsäkerhetsglas
 • Speglar med eller utan säkerhetsfilm

-MTK Auktoriserad, Bas U/BAS P, M3 Filmcertifikat

 


City Glas i Malmö AB

Västmanlandsgatan 3
214 30 Malmö
Telefonnummer    
VD
Kent Wohlin:   0706-371861
Arbetschef
Cliff Sengor:     0706-561864
Fax:  040-6726297
glas@city-glas.se
www.city-glas.se

 

 

Loggan

Du kan med trygghet vända dig till oss under normala och onormala tider det vill säga jour.

Vi erbjuder följande:

 • Liftar, sax och bom liftar både vanliga och för terräng
 • Containers stora som små
 • Stor kran bil, 85 tonmeter
 • Kablar
 • UC
 • Mekaniker med service bil
 • Gas
 • Teleskop truckar/truckar

 

 Låsbyrån Loggo

Låsbyrån levererar och servar alla former av nycklar och låssystem.
Vi samarbetar med ledande producenter så att du blir garanterad optimal säkerhet!

Läs mer om hur det fungerar med ett Skadeavtal här 

 Vi har ett brett sortiment och spets kompetens även på andra produkter/områden, dock vanligare under dygnets normala arbets timmar.

 • Klättrare (Arbetsplattformar)
 • Hissar (Hudraul och kuggstångshissar)
 • Hängställningar

Fixar det ni behöver
När ni behöver det!

SÄVE Hyrmaskiner Sverige AB
Åvägen 2
232 61 ARLÖV
Telefon: 040-631 48 00
Fax: 040-43 56 97
E-post: malmo@savehyr.se
www.savehyr.se

 

 

Låsbyrån AB
Östra Förstadsgatan 19
211 23 Malmö
Tel. 040-23 48 90
info@lasbyran.se
www.lasbyran.se